Kunstkonsulent eller duo søkes til byrom i Ålesund, forlenget søkefrist 3. mars!

JAJA Lala Tøyen

Illustrasjon JAJA / LALA TØYEN

Ålesund kommune arbeider med en utvikling og rehabilitering av 5 ulike byrom i Ålesund sentrum, og søker i den sammenheng en engasjert kunstkonsulent eller duo.

Prosjektet er en pilot innen medvirkning og tverrfaglig samarbeid, hvor kunst har en helt sentral rolle som metode og verktøy i by- og stedsutviklingen. Det overordnede målet med prosjektet er å skape gode byrom som fungerer i hverdagen og året rundt, med hensikt å forebygge sosiale samfunnsutfordringer som ensomhet, aktivitet og utenforskap.


Forlenget søkefrist: 3. mars 2024


Kunstkonsulenten har i oppgave å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med oppdragsgiver/kunstkomite. Kunstkonsulenten skal utarbeide en kunststrategi og en kunstplan med begrunnede kunstforslag, inklusive budsjett og plan for fremdrift, forvaltning og formidling. Kunstkonsulenten skal være bindeleddet mellom utførende kunstner(e) og oppdragsgiver i prosjektperioden, samt sikre god og involverende dialog med virksomhetens ansatte og øvrige involverte i prosjektet.

Det er ønskelig at kunstkonsulenten er fysisk til stede under store deler av arbeidet, spesielt i oppstartsfasen.

Det er avsatt 2 mill. kr i kunstbudsjett. Midler fra KORO og private aktører kan tilkomme. Kunstkonsulenten mottar honorar etter KORO sine honorarsatser 776,- kr pr. time. Total honorarramme er satt inntil 300 000,- kr eks. mva. For en duo vil honoraret deles.

Kvalifikasjoner

Kunstfaglig bakgrunn på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

  • God kjennskap til samtidskunstfeltet
  • Erfaring fra tverrfaglig prosjektarbeid, innen kunst i offentlig rom
  • Erfaring med kommunalt samarbeid er en fordel
  • Gode evner innen organisering og kommunikasjon
  • God samarbeids- og gjennomføringsevne
  • Gode lederegenskaper
  • Det er ønskelig at kunstkonsulenten har god lokal kjennskap, og lokal tilhørighet vil bli vektlagt
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Oppdragsgiver: Ålesund Kommune

Les hele utlysningen og hvordan du søker på oppdraget i KORO sin oppdragportal