Kunstformidling for barn og unge

Barnehage

Ta med en gruppe fra barnehagen, og gi barna mulighet til å møte kunst av høy kvalitet sammen med en formidler. I formidlingen vektlegges det at barna får uttrykke egne følelser og meninger om det de ser og opplever.

I forbindelse med en utstilling i året lager vi et spesielt formidlingsopplegg med tanke på barnehagegrupper, med omvisning og verksted.

Vi tar imidlertid gjerne imot små barnehagegrupper på besøk hele året, og oppfordrer til å ta kontakt hvis det er ønskelig å bestille omvisning med vår kunstformidler!

Skoleklasser

Det å se, oppleve og snakke om kunst stimulerer oss til å bli bevisste betraktere. Derfor arbeider vi med en formidlingsform som tar hensyn til barn og unges egne erfaringer i dialog med kunstsenterets formidlere. Skoleklasser er velkommen til omvisninger og inspirerende møter med samtidskunst i våre aktuelle utstillinger. Omvisningene er gratis og gjelder både grunnskole og videregående skole.

Elevene inviteres til å delta i dialog, gruppearbeid eller annen delaktighet for å skape fortolkninger av den utstilte kunsten basert på deres kunnskap, erfaringer og opplevelser – tilpasset alder, klassetrinn og faglig interesse. Vi tar utgangspunkt i kunst som skapes i vår egen tid og hvordan samtidskunst forholder seg til det samfunnet, den kulturen og verdenen vi er en del av.

Å skape begeistring og nysgjerrighet, oppfordre til selvstendig tenkning og kritisk blikk og uttrykke seg fritt er blant våre mål med formidlingen av våre utstillinger. Vi ønsker å inspirere og øke skoleelevers bevissthet omkring meningsfull og aktuell samtidskunst. Vi vil at elevene skal få se sammenhenger i den visuelle kunsten med temaer i deres egne liv. De vil få muligheten til å diskutere fritt og høre medelevers ideer om kunsten, dette for å lære å betrakte mange sider av et tema for å danne egne meninger.

  • Varighet: 45- 60 minutter
  • Alderstrinn: Grunnskole og videregående
  • Når: Mandag – fredag mellom kl. 09.00 og 15.00
  • Kapasitet: 30 stk pr. skolegruppe / 10 pers. pr. barnehagegruppe
  • Sted: Se kart og adresse ›
  • Buss: Søndre gt. / Trondheim S. / Nova Kinosenter
  • Bestilling: formidling@samtidskunst.no (Én uke i forveien)


Bestill omvisning:

Gi beskjed om ønsket dag, klokkeslett og antall elever til formidlingsansvarlig Amalie Marie Selvik, via epost til formidling@samtidskunst.no, eller tlf: 73 52 49 10.