Kunstfaglig råd

Fra TSSK sine vedtekter:

§ 7 Kunstfaglig råd

Styret for TSSK oppnevner medlemmer til kunstfaglig råd
Alle medlemmer skal ha kunstfaglig kompetanse
Kunstfaglig råd har ansvaret for det kunstfaglige programmet ved TSSK
Programmet skal godkjennes av styret


Retningslinjer for kunstfaglig råd ved TSSK


Kunstfaglig råd består av tre personer, hvorav den ene er daglig leder ved TSSK eller utstillingsprodusent. To personer oppnevnes av styret og har en funksjonstid på to år, med muligheter for forlengelse. Medlemmer i rådet trenger ikke å være medlemmer av TBK eller NKM, men må ha kunstfaglig kompetanse.

  • Kunstfaglig råd konstituerer seg etter hva rådet finner hensiktsmessig.
  • Kunstfaglig råd har ansvaret for det kunstneriske programmet ved senteret.
  • Kunstfaglig råd setter sammen et program på grunnlag av innsendte søknader. Rådet kan også invitere kunstnere eller initiere kunstproduksjoner.
  • Programmet bør danne utgangspunkt for ulike kunstfaglige diskusjoner, seminarer for å fremheve samtidskunstens betydning og aktualitet, samt utvikle dialogen med ulike fagområder innenfor det kunstfaglige feltet.
  • Programmet legges fram for TSSK sitt styre en gang pr år for godkjenning.
  • Styret er ansvarlig for at programmet er realiserbart i henhold til budsjett.Kunstfaglig råd – Utstillingsprogram 2025 - 2026:

Wendimagegen Belete, billedkunstner (NBK)
Toril Redalen, kunsthåndverker (NKM)
Carl Martin Rosenvinge Faurby, daglig leder TSSK

Kunstfaglig råd – Utstillingsprogram 2022 - 2024:

Arne Skaug Olsen, billedkunstner
Aslaug Juliussen, kunsthåndverker
Margrete Abelsen, utstillingsprodusent TSSK

Kunstfaglig råd – Utstillingsprogram 2019 - 2021:

Tovelise Røkke-Olsen, kunsthåndverker
Lars Skjelbreia, billedkunstner
Randi Martine Brockmann, daglig leder TSSK

Kunstfaglig råd – Utstillingsprogram 2017 - 2018:

Ingun Myrstad, kunsthåndverker, kurator
Jon Benjamin Tallerås, billedkunstner
Randi Martine Brockmann, daglig leder TSSK

Kunstfaglig råd – Utstillingsprogram i 2014 - 2016:

Anne Helga Henning, kunstner
Jason Havneraas, kunstner
Randi Martine Brockmann, daglig leder TSSK

Kunstfaglig råd – Utstillingsprogram i 2012 - 2013:

Sissel M Bergh, billedkunstner
Brit Dyrnes, kunsthåndverker
Ann Cathrin Hertling, fungerende daglig leder TSSK

Kunstfaglig råd – Utstillingsprogram i 2009 - 2011:

Vigdis Haugtrø, billedkunstner
Wibeke Krohn, kunsthåndverker
Madeleine Park, daglig leder TSSK