Kunstfaglig prosjektleder søkes til Nidarosdomen, søkefrist 2. mai 2023.

Nidarosdomen fasade Foto knut aage dahl

Vestfronten Nidarosdomen

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider søker en erfaren kunstfaglig prosjektleder med kunnskap om kirkekunst. Prosjektleder skal lede arbeidet med å finne fram til kunstnerisk utforming av nye dører til Nidarosdomens vestfront.

Vestfronten til Nidaros domkirke er en av Trondheim bys mest kjente fasader og mange mennesker passerer denne fasaden i løpet av døgnet siden den ligger på hovedferdselsveien mellom Trondheim sentrum og de store arbeidsplassene på St. Olavs hospital og NTNU.

Nå skal vestfronten få nye dører som skal plasseres i eksisterende portaler.

Oppdraget med gjennomføring av utsmykningen skal utføres av Bygghytta ved NDR, Bygghytta NDR

NDR vil nedsette et kunstutvalg bestående av representanter for brukere fra lokalt til nasjonalt nivå. Utvalget får i oppdrag å komme fram til et konkurranseprogram og gjennomføring av en begrenset konkurranse for utforming av dører til Nidaros domkirkes vestskip.

Kunstfaglig prosjektleder skal lede dette arbeidet, og det forutsettes at søker kan dokumentere erfaring fra relevante prosjekter og kunnskap om kirkekunst.

Lyst til å søke på jobben?

Les hele utlysningen på KORO sin oppdragsportal om hvordan du søker.

Kontaktperson er Marie Louise Anker (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider)
E-post: marie.louise.anker@nidarosdomen.no
Mobil: 0047 415 315 75