Kunstfaglig prosjektleder i 100% i 3 år søkes til områdesatsingen på Lademoen, søkefrist 28. mai 2023.

Foto Trondheim kommune

Foto: Trondheim kommune

Trondheim kommune utlyser en spennende stilling som kunstfaglig prosjektleder i 100 prosent stilling i områdesatsingen på Lademoen. Tilsettingen har en varighet på tre år.

Kunstfaglig prosjektleder engasjeres av kommunedirektørens fagstab, kultur og idrett, og nærmeste leder vil være leder for kommunens kunst i offentlige rom-ordning.

Søkefrist: 28. mai 2023

Prosjektleder vil være en del av et lokalt prosjektforum, og ha arbeidsplass både i sentrum og på Lademoen.

Prosjektlederen vil jobbe i nært samarbeid med andre interessenter i områdesatsingen og skal ha et spesielt fokus på hvordan bydelens innbyggere kan engasjeres og bidra til utvikling av trivsel og opplevelse av tilhørighet gjennom kunst. Det skal utvikles en helhetlig plan for kunst i bydelen som viser sammenheng mellom planene for kunst og øvrig utvikling av bydelen.

Trondheim kommune prioriterer 1,25 prosent av investeringsbudsjettet til kunst i offentlige rom.
Kunsten etableres i tilknytning til kommunale formålsbygg og i offentlige uterom. For å sikre god variasjon, nyskaping og høy kvalitet rekrutteres prosjektledere med høy kunstfaglig kompetanse til å lede gjennomføringen av kunstprosjekt.

Arbeidsoppgaver:

 • Som kunstfaglig prosjektleder for kunst på Lademoen vil du jobbe i nært samarbeid med både kunst og kulturfeltet, og aktører i Lamosatsinga.
 • Det skal etableres kunst på flere steder i bydelen, og prosjektleder vil få et ansvar for å lede de ulike prosjektene og prosessene fra starten av. Det vil skje sammen med relevante samarbeidspartnere både internt i kommunen og med eksterne.
 • Det skal lages en kunstplan for hvert enkelt prosjekt , og kunstnere skal inviteres til gjennomføring.
 • Avhengig av utviklingen i områdeløftsatsningen kan oppgaver tillagt prosjektleder endres.

Kvalifikasjoner:

 • Kunstfaglig kompetanse på masternivå. Dokumentert erfaring med å lede kunstprosjekter i offentlige rom, interesse for og gjerne erfaring med involvering av innbyggere.
 • Prosjektleder må ha svært gode samarbeidsferdigheter, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper:

 • Strukturerte og målbevisste
 • Håndtere flere oppgaver samtidig.
 • Liker å ta initiativ.
 • Er god på relasjonsbygging.
 • Trives med å jobbe selvstendig.

Trondheim kommune tilbyr:

 • Hyggelig arbeidsmiljø og kolleger med variert kompetansebakgrunn.
 • Allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter personlig og faglig.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Startdato: 01.08.2023 - Sluttdato: 31.07.2026

Søkefrist: 28. mai 2023


Utlysningen og søkeportal finner du her

Kontaktperson: Berit Kirksæther, Seniorrådgiver i Trondheim kommune, og leder for kommunens kunst i offentlige rom-ordning.

---

Se flere utlysninger i Trøndelag