Kunst­kon­su­lent søkes til kunst­pros­jekt ved Fly­fag, Fo­sen vi­de­re­gåen­de sko­le, søkefrist 01. juni, 2023.

Fosen innvendig AS web

Trøndelag fylkeskommune søker en kunstkonsulent til Fosen videregående skole med oppstart sensommeren/høsten 2023. Søknadsfrist 1. juni.

Flyfag er nytt tilbud ved Fosen videregående skole i Bjugn kommune fra august 2023, og vil befinne seg i midlertidige lokaler inntil permanent tilbud ferdigstilles. Flyfag ved Fosen VGS blir én av fem videregående skoler i landet som tilbyr flyfag. Flyfag er en landslinje, og dette innebærer at det er elever fra hele Norge som søker seg til linjen, ikke bare elever fra Trøndelag fylkeskommune.

Bygningsmassen for flyfag vil bli et tilbygg og bygges på skolens nordlige del av tomten, med nærhet til programmene teknologi- og industrifag, elektro- og datateknologi og bygg- og anleggsteknologi. Det er planlagt et oppholdsareal ute, utenfor programmene nevnt ovenfor og i umiddelbar nærhet til parkeringsplass og sykkelparkering.

Da byggeprosjektet er i ferd med å komme over i en detaljplanleggingsfase, er det mulig å implementere kunst i detaljplanleggingen av bygg/uteområde. Tidsplan for ferdigstilling av kunstprosjekt utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget, men samtidig med ferdigstillelse av byggeprosjektet er en målsetning. Søker må derfor kunne starte arbeidet i løpet av sensommeren 2023 og avsette tilstrekkelig tid fremover.

Kunsten skal bidra til at bygget/området blir et attraktivt møtested med positive opplevelser for alle brukere, og bygger opp under skolens identitet.

KUNSTKONSULENTENS OPPGAVE
Trøndelag fylkeskommune ønsker en kunstkonsulent med kunstfaglig utdanning samt erfaring som kunstkonsulent. God oversikt over dagens kunstfelt, evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner er viktig.

Kunstkonsulentens oppgave er å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget. Konsulenten skal foreslå egnet/egnede plasseringer for kunsten, foreslå aktuelle kunstnere og forestå innkjøp/oppdrag av kunstverk i henhold til avtalt budsjettramme. Kunstutvalget vil ledes av brukerkoordinator i Trøndelag fylkeskommune.

Les hele utlysningen og hvordan du søker på KORO sin Oppdragsportal

---

Se flere utlysninger i Trøndelag

Fosen Utvendig 2b AS web