«Kunst i våre rom» 5. mai!

SEMINAR

Seminaret "Kunst i våre rom - Hva – hvorfor – hvordan?" er for kommuner som ønsker mer kunnskap om kunst i offentlige rom, og har lite eller ingen erfaring på dette området fra før.

Dato: Torsdag 5.mai 2022 kl. 10.00 - 15.00
Sted: Biblioteket i Ålentorget i Ålen, Holtålen Kommune

Hva er kunst i offentlige rom? – Hvorfor bruke penger på kunst i offentlige rom? – Hvordan er prosessen fram til kunst i våre rom?

Seminaret passer ordfører, kommunedirektør, plansjef, byggeleder, kultursjef, kulturkonsulent, kunstkonsulenter mfl.

Holtålen kommune, Trøndelag senter for samtidskunst og Trøndelag fylkeskommune ønsker velkommen til et seminar om kunst i offentlige rom. Seminaret er for kommuner som ønsker mer kunnskap om muligheter for «Kunst i våre rom».

Det planlegges flere seminar andre steder i fylket.

Nå ønsker vi velkommen til Holtålen 5.mai med temaene:

  • Hva er kunst i offentlige rom?
  • Hvorfor bruke penger på kunst i offentlige rom?
  • Hvordan er prosessen fram til kunst i våre rom?
  • Finansieringsmodeller og muligheter.


Hvorfor er gode møteplasser viktig? Og hvordan kan kunst være med å bygge et godt sted?

Kan befolkningen og kunstnere sammen skape gode rom og møteplasser ute og inne – uten generasjonsgrenser? Er kunst i offentlige rom mulig i små kommuner?

Ungdomsrådet i Holtålen sier det er et stort ønske om offentlige møteplasser i sambruk mellom flere generasjoner, gjerne utendørs.

Vi har fått med oss ordfører, ungdomsråd, kunstnere, byggeleder, kunstkonsulent og byråkrat for å finne ut mer om veien fra ønsker til realisering, og om hvem som kan gi drahjelp underveis.

Noe av det vi ønsker svar på er; Hvorfor bruke penger på kunst? Hva må til før det velges kunstner, motiv og materiale? Hvordan kan innbyggerne, som skal bruke steder og bygg, bli involvert og være med å bestemme underveis? Og, hvem kan bidra med penger til kunst i fellesskapet sine rom?

Seminaret vil også lage verksted for å se på finansieringsmodeller og muligheter.