Covid-19 – Informasjon til besøkende om våre tiltak under Koronaepedemien

Les mer

Formidling for 8. klassinger på Minnestedet etter 22. juli

Minnested omvisning 01 Foto TSSK

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

– Mange unge har ingen egne minner fra 22. juli. Kunstformidler ved Trøndelag senter for samtidskunst, Amalie Marie Selvik, skal i kommende skoleår ta i mot alle åttendeklassinger som kommer til minnestedet.

Det kommende skoleåret skal Den kulturelle skolesekken bidra i 22. juli-undervisningen for byens åttendeklassinger.

– Elevene forteller ikke lenger hva de husker, fordi de var for unge til å huske noe, forteller Amalie Marie Selvik. Hun arbeider ved Trøndelag senter for samtidskunst som kunsthistoriker og kunstformidler og gleder seg til å ta imot i overkant av 2000 åttendeklassinger til Tordenskjoldparken, det hvite minnestedet, kommende skoleår.

– Minnestedet er et fint sted for elever og lærere å snakke om 22. juli. Trondheim har fått et stort sted i byen viet til å minnes de vi mistet, sier Selvik.

Endringer over tid
– Vi har sett en endring over tid hvor det nå i hovedsak foregår undervisning om 22. juli 2011. Blant eldre ungdommer har
samtalen dreid seg om hvilke minner de sitter igjen med, men slik er det ikke lenger. De viser isteden et stortengasjement for fakta, og for å lære. De får tildelt et aktivitetshefte med rom for innspill og diskusjoner.

– Å komme hit setter i gang samtaler rundt 22. juli, noe som er viktig. Det viktigste for elevene er å få diskutere og snakke sammen. Lærerne utgjør en viktig rolle ved at de engasjerer seg og setter i gang de viktige samtalene rundt terroren, sier Selvik.

Ønsker større forståelse
– Det har tidligere vært snakk om manglende undervisning rundt 22. juli, spesielt blant de yngste. Jeg tror tiårsmarkeringen i år vil gi dem en større forståelse for omfanget terroren hadde. Både åttende-, niende- og tiendeklasser i byen har fått en form for tilbud om å komme til minnestedet for undervisning.

– Dette er en fin måte for skoleklassene å bli kjent med parken, og å reflektere over hvorfor akkurat Trondheim har fått et så stort sted viet til å minnes. Kunsten i parken er med å hjelpe ungdommer å behandle følelser.

Treffer litt ekstra
Selvik trekker spesielt frem stedet hvor det er hentet et utdrag fra Jens Stoltenbergs tale, som han holdt på Rådhusplassen tre dager etter terroren i 2011.
– Det at Stoltenberg kommer med en så klar og enkel oppfordring liker ungdommene veldig godt, fordi de forstår den.

Les hele avisartikkelen som stod i Adresseavisen 22.07.2021 her

Minnested omvisning 02 Foto TSSK web

Elever arbeider i grupper med tekstene på Minnestedet "Terra Incognita" som er laget av kunstnerne Anders Krüger og Marianne Levinsen i 2016.

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Regionalt kompetansesenter for kunst i offentlige rom
Trøndelag senter for samtidskunst er et regionalt kompetansesenter for kunst i offentlige rom, for fagmiljøer som jobber med kunst til offentlige bygg og rom i kommuner i hele Trøndelag fylke.

Siden 2016 har Trøndelag senter for samtidskunst arbeidet med formidlingsopplegg for ungdomstrinnet på Minnestedet etter 22. juli 2011 på oppdrag av Trondheim kommune og Den kulturelle skolesekken.

Les mer om kunstsenterets tjenester og arbeid med Kunst i offentlige rom