Covid-19 – Informasjon til besøkende om våre tiltak under Koronaepedemien

Les mer

Årsmeldingen for 2020

Årsmelding 2020 low5 40

Foto: Susann Jamtøy. Design: SMØR Press

Årsmeldingen for Trøndelag senter for samtidskunst er nå tilgjengelig på vår nettside.

Årsmeldingen presenterer arbeidet som styret og staben har gjort i 2020 og er designet av SMØR Press.

Her finner du Årsmeldingen 2020