Åpen prekvalifisering for kunstnere til utendørs kunstprosjekt ved Lund barnehage, søkefrist 21. mai 2023.

Lund barnehage

Trondheim kommune inviterer til en åpen prekvalifisering for kunstnere, om et større utendørs prosjekt ved Lund barnehage.

Lund barnehage, lokalisert på Lund Østre - et nyetablert boligområde vest for Heimdal sentrum i Trondheim, ble etablert som kommunal barnehage høsten 2022. Trondheim kommune inviterer nå til en åpen prekvalifisering for et større utendørs kunstprosjekt.

Søkefrist: 21. mai 2023


Lund barnehage ligger synlig plassert ved Lund Østres inngangsportal. Beboere og besøkende til området er godt kjent med dens tilstedeværelse i området, særlig grunnet dens omfangsrike uteareal - som ofte benyttes som lekeplass av barnefamilier utenfor barnehagens åpningstid. Barnehagen ligger i nær tilknytning til etablerte boligområder som Kattem og Lundåsen, i tillegg til Bymarka og andre rekreasjonsområder.

Lund barnehage ønsker å gi barna et bevisst forhold til sitt nærmiljø. Barnehagen har fokus på bærekraft og ønsker at barna skal forstå verdien av å ta vare på naturen og hverandre. En viktig del av dette er å vise at det finnes muligheter og håp for positiv endring gjennom fokus på gjenbruk, redesign, mangfold og fellesskap.

Et kunstprosjekt ved Lund barnehage vil ha en åpenbar betydning for barnehagens hovedbrukere, nemlig barna og barnehagens ansatte. Kunst i barnehagens uteareal har potensial til å berøre begge parter intuitivt og uten ekstern introduksjon, men kan samtidig inspirere til gjensidige innganger til lek og utforskning.

Vi ønsker oss et prosjekt som stimulerer til undring og bevegelse, på ett eller flere steder i barnehagens uteområde. Kunsten kan spille på historiske eller fremtidsrettede referanser, med samtidig og langsiktig relevans.

Kunstutvalget vil vektlegge god materialkvalitet og arbeider som inviterer til taktile opplevelser. Vi oppfordrer både nyetablerte og etablerte kunstnere til å delta i prekvalifiseringen, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og legning.

Oppstart / ferdigstillelse:
Kunstprosjektet er planlagt med oppstart våren 2023 og ferdigstillelse sommeren 2024.

Kunstprosjektets totalbudsjett:

1.200.000,-

Praktisk:
Kunstutvalget ber interesserte kunstnere sende portfolio i en samlet PDF på maksimalt 10 sider, inkludert:

  • Dokumentasjon (bilder/tekst) av relevante prosjekter, CV og kontaktinfo
  • Kort motivasjon for interesse (1-2 avsnitt)

NB! Vi ber ikke om konkrete skisser i denne omgang. Men 2-3 aktuelle kunstnere vil etterfølgende inviteres til en honorert skissekonkurranse.

Materialet og epost merkes: Kunst på Lund_Navn_Etternavn. Eventuelle grupper bes oppgi kontaktperson.

Materialet skal ikke overstige 10 MB.

Materialet sendes til: kunstfaglig prosjektleder Ingrid Vold Bjørkamo via epost: ingridkvb@gmail.com.

Søkefrist: 21. mai 2023


---

Søknad, spørsmål og andre henvendelser rettes til:

Ingrid Vold Bjørkamo, kunstfaglig prosjektleder (Trondheim kommune)
Telefon: 45 63 22 63
E-post: ingridkvb@gmail.com.


---

Se flere utlysninger i Trøndelag