Åpen prekvalifisering for kunstnere til Granåsen idrettspark, søkefrist 15.03.2023

Åpen prekval Granåsen Idrettspark

Trondheim kommune inviterer til åpen prekvalifisering for kunstnere om et større utendørs prosjekt, i tilknytning til Granåsen idrettspark, Trondheims hovedarena for vinteridrett.

Granåsen idrettspark, Trondheims hovedarena for vinteridrett, gjennomgår en større oppgradering. Anlegget gjøres klart før Ski-VM i 2025 og vil ved ferdigstillelse fungere som et helårs hverdagsanlegg for byens befolkning. Trondheim kommune inviterer nå til en åpen prekvalifisering for et større utendørs prosjekt, i tilknytning til idrettsparkens grønne lunger.

Trondheim kommune inviterer til en åpen prekvalifisering for kunstnere, om et større utendørs prosjekt i Granåsen idrettspark.

Frist: 15. mars 2023

Vi ønsker oss et prosjekt i tilknytning til områdets planlagte grønne lunger. Kunsten bør vekke nysgjerrighet, fremstå imøtekommende og stimulere til dialog. Den kan være forankret i historien eller samtiden, men bør ha langsiktig relevans. Kunstutvalget vil vektlegge god materialkvalitet og arbeider som inviterer til taktile opplevelser. Vi oppfordrer både nyetablerte og etablerte kunstnere til å delta i prekvalifiseringen, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og legning.

Kunstprosjektet er planlagt med oppstart våren 2023 og ferdigstillelse i juni 2024.

Kunstprosjektets totalbudsjett: 800.000 NOK

Bakgrunn:
Granåsen idrettspark er en naturlig start om man vil benytte seg av Bymarka, men anlegget har også målsetninger om å legge til rette for rekreasjonsmuligheter på området. Det bevares og etableres grønne lunger med dammer og gåtraséer på flere steder i anlegget, hvilket gir området en bruksfunksjon som treffer bredt. Det legger også til rette for, sammen med det generelle ønsket om å bevare mest mulig naturpreg i området, økt biologisk mangfold. Rekreasjonsområdets prioritering gjenspeiler byggeprosjektets ønske om å appellere til publikum som et hverdagsanlegg som fremmer aktivitet for alle - ikke bare toppidrettsutøverne. Anlegget vil ha kapasitet til store mesterskap og arrangement, men skal også fungere som et område som i seg selv innbyr til ferdsel for flere.

Prosjektets hjemmeside

Praktisk:
Kunstutvalget ber interesserte kunstnere sende portfolio i en samlet PDF på maksimalt 10 sider, inkludert:

  • Dokumentasjon (bilder/tekst) av relevante prosjekter, CV og kontaktinfo
  • Kort motivasjon for interesse (1-2 avsnitt)

NB! Vi ber ikke om konkrete skisser i denne omgang. 2-3 aktuelle kunstnere vil etterfølgende inviteres til en honorert skissekonkurranse.

Materialet og epost merkes: Kunst i Granåsen_Navn_Etternavn. Eventuelle grupper bes oppgi kontaktperson.

Materialet skal ikke overstige 10 MB.

Materialet sendes til:
Kunstfaglig prosjektleder Ingrid Vold Bjørkamo via epost: ingridkvb@gmail.com.

Frist: 15. Mars 2023

Spørsmål kan rettes til:
Kunstfaglig prosjektleder Ingrid Vold Bjørkamo
Mobil: 45 63 22 63
E-post: ingridkvb@gmail.com.