Åpen prekvalifisering for kunstnere. Nytt velferdssenter Dragvoll. Frist 5. desember

Prekvalifisering Dragvoll 1

I forbindelse med bygging av nytt helse- og velferdssenter på Dragvoll, inviterer Trondheim kommune til åpen prekvalifisering for 1-2 større oppdrag, ett inne og ett ute. I tillegg vil kunstutvalget gi noen mindre oppdrag knyttet til felles-stuer. Søknadsfrist er 5. des 2022.

Åpen prekvalifisering for kunstnere!

Trondheim kommune arrangerer åpen prekvalifisering for kunstnere. Velferdssenteret vil få 96 sykehjemsplasser, inkludert en avdeling for yngre demente. Senteret skal bygges sammen med eksisterende Dragvoll sykehjem. Totalt vil Dragvoll helse- og velferdssenter få 160 sykehjemsplasser og være arbeidsplass for omtrent 170 ansatte.

Kunstutvalget ser for seg et hovedoppdrag relatert til vestibylen, et større oppdrag på uteområdet bak vestibylen, 12 mindre oppdrag i fellesstuer på avdelingene og innkjøp av løskunst til møte- og samtale rom.

Dragvoll helse- og velferdssenteret er både et hjem og en stor arbeidsplass. I arbeidet med kunsten ønsker utvalget å ta hensyn til både beboere, ansatte og besøkende. Dette skal være et trygt sted å være, og kunsten skal gi muligheter til ro, refleksjon og samtaler.

Kunstprosjektene er planlagt med oppstart vår 2023 og ferdigstilling januar 2025. Totalbudsjettet for alle kunstprosjektene er 2 500 000,-

Kunstutvalget inviterer profesjonelle kunstnere til å melde sin interesse ved å sende portfolio til kunstkonsulent Inga Skålnes via e-post: inga@skalnes.com

  1. Søknaden sendes i en samlet PDF på inntil 9 sider med relevante bilder og CV.
  2. Første side i dokumentet skal inneholde kontaktinformasjon og presisering av hvilket/hvilke oppdrag som er av interesse.
  3. Maksimum størrelse 4MB.
  4. Merk pdf-filen og e-post med: Dragvoll_Fornavn_Etternavn
  5. For grupper kan navnet på kontaktperson brukes.
  6. Sendes innen 05.12.2022

Frist: 5. desember 2022

Kunstkonsulent Inga Skålnes
E-post: inga@skalnes.com
Mobil: 415 22 115

Oppdragsgiver: Trondheim kommune