Minnested etter 22. juli (8. – 10. trinn).

DKS Minnested omvisning 2017 001

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

«Terra Inkognita – Den hvite plassen», er tittelen på Minnested etter 22. juli 2011 som Trondheim kommune har etablert i Tordenskioldparken i Trondheim sentrum. Minnestedet åpnet i 2016 og er laget for å minnes de 77 ofrene som mistet livet i terrorangrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og AUF sin sommerleir på Utøya den 22. juli 2011.

Siden 2016 har Trøndelag senter for samtidskunst arbeidet med formidlingsopplegg for ungdomstrinnet på Minnestedet etter 22. juli 2011 på oppdrag av Trondheim kommune og Den kulturelle skolesekken.

Et besøk på Minnestedet er et verdifullt bidrag for lærere til å arbeide med kontroversielle temaer, 22. juli og kunst i offentlige rom i skolesammenheng.

Formidlingsopplegget

I omvisningen vil kunstformidler engasjere elevene til å delta i observasjon og dialog. Målet er å få elevene til å benytte egen kunnskap, erfaringer og opplevelser av minnestedet for å reflektere og snakke sammen om stedet og terrorhendelsene via spørsmål som blant annet:

Hva betyr det å minnes? Hvorfor har det blitt etablert et minnested etter 22. juli i Trondheim? Hvem har vært med på å lage minnestedet? Hvordan er det utformet? For hvem er minnestedet laget til? Hvilke budskap ligger det i utformingen av plassen? Hvordan oppfordrer minnestedet oss til å reflektere over vår samtid, fremtid, og vår egen rolle i den framtiden?

Arbeidshefte for besøk på egenhånd

I 2021 har Trøndelag senter for samtidskunst utarbeidet et arbeidshefte for 8. – 10. trinn som elvene kan benytte på egenhånd i forbindelse med et klassebesøk på Minnestedet etter 22. juli 2011. Arbeidshefte inneholder spørsmål og forslag til oppgaver tilpasset ungdomstrinnet.

Ta kontakt for å få tilsendt aktivitetsheftet via formidling@samtidskunst.no

Minnested omvisning 02 Foto TSSK web

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Minnested 01

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Før et besøk på Minnestedet

Et besøk på Minnestedet bør inngå som en del av skolens generelle undervisning om 22. juli. Lærer bør på forhånd hatt et opplegg som gjør at elevene er satt inn i terrorhendelsene som skjedde 22. juli i 2011. Elevene må få informasjon, og få pratet om hva de vet om terroren som skjedde 22. juli i 2011, og friske opp kjennskap til de faktiske hendelsene på forhånd. Hva husker de selv? Hva har de blitt fortalt? Hvordan reagerte de voksne rundt dem den dagen? Hvordan reagerte samfunnet på hendelsene? Hvordan blir det å besøke minnestedet? Skal dere i klassen jobbe mer rundt temaet 22. juli i etterkant?

22. juli på timeplanen

22. juli er et omfattende tema og det er mange ulike innganger til problematikken, men er nevnt eksplisitt i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap for samfunnsfag i grunnskolen.

Det nasjonale 22. juli-senteret i Oslo har laget en oversikt for hvordan faglærere kan tilnærme seg 22. juli i sine fag og undervise om terrorangrepene. På nettsidene til 22. juli-senteret finner man forslag til undervisningsopplegg for barneskolen, ungdomstrinnet og videregående skole. Her er mange tips til hvordan man i det hele tatt kan sette i gang.

Omvisning Spaserstokken Minnested 2017 009 1

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

Ta kontakt for forespørsel om formidling:
Kunstformidlingsansvarlig Amalie Marie Selvik
E-post: formidling@samtidskunst.no
Telefon: (+47) 73 52 49 10

DKS Omvisning 2022 13

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst

20210901 123043

Foto: Trøndelag senter for samtidskunst