Nytt formidlingsprosjekt i Trondheim

Banner 2

KunstØrn er et nytt pedagogisk formidlingsprosjekt for barn og unge i Trondheim initiert av Kunsthall Trondheim i samarbeid med Trondheim Kunstmuseum og Trøndelag senter for samtidskunst.

KunstØrn vil forflytte seg mellom de nevnte institusjonene, og vil oppfordre til nysgjerrighet, opplevelser, undring og dialog rundt kunst, og hva kunst kan være. Prosjektet er støttet av SpareBank 1 Midt-Norge.

Vi har valgt å bruke en havørn som symbol i prosjektets logo. KunstØrn har et skarpt blikk som følger med på det som skjer, samtidig som den representerer mobilitet ved at den "flyr" mellom utstillinger på byens kunstinstitusjoner. KunstØrn vil oppfordre til nysgjerrighet, opplevelser, undring og dialog rundt kunst, og hva kunst kan være. KunstØrn vil være en felles formidlingsplattform for kunstinstitusjonene: Trondheim kunstmuseum, Trøndelag senter for samtidskunst og Kunsthall Trondheim, som også er initiativtaker for prosjektet. KunstØrn vil forflytte seg mellom de nevnte institusjonene. Målet er inkludering gjennom å åpne institusjonene. Kunsten berører tema som kan være aktuelle for alle! Vi ønsker å bryte med holdninger som skaper barrierer for å oppleve og oppsøke kunst. KunstØrn skal bidra til at kunsten blir en lett tilgjengelig del av byens kulturtilbud, som barn og unge finner lyst og glede i å oppsøke. Det vil bli utarbeidet forskjellige formidlingsopplegg med aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper, med utgangspunkt i den enkelte institusjons aktuelle utstilling eller enkeltverk. Vi ønsker barnehager, skoler, DKS, Kulturskolen, Remida osv. involvert i KunstØrn, og vi vil fortløpende sende oppdatert informasjon og invitasjoner til disse.

Da havørnen er en truet fugleart, kan det å løfte den fram også brukes som et symbol for ivaretagelse av natur og miljø, med mål for en bærekraftig framtid for våre barn og unge. KunstØrn vil møte temaer knyttet til natur, miljø, og bærekraft gjennom kunst som aktualiserer dette. Vi vil også etterstrebe bruk av miljøvennlig papir, maling, natur og gjenbruksmaterialer når det planlegges kreative aktiviteter med barna så langt det lar seg gjøre.

KunstØrn vil lande hos de forskjellige institusjonene på ukedager, helger og i forbindelse med felles kulturarrangement som f.eks. Kulturnatt i september 2022.

Prosjektleder er estetisk pedagog Trine Kolmannskog.

KunsØrn er initiert av Kunsthall Trondheim i samarbeid med Trondheim Kunstmuseum og Trøndelag senter for samtidskunst. Prosjektet er virkeliggjort med generøs støtte fra Spare Bank 1 Midt Norge.

TIDLIGERER ARRANGEMENTER MED KUNSTØRN:

Familieverksted med KunstØrn i forbindelse med Gatefest i Fjordgata og sommerutstillingen "Ecophilia" som er del av kunst og teknolgi festivalen Meta.Morf 2022:

IMG 0176

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

IMG 0178

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Stillebens tegning i Lin Wang sin porselen skulptur utstilling "Still Life" med KunstØrn for elever i Videregående skole i mars 2022:

Lin Wang TSSK 2022 Foto AMS 102

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Lin Wang TSSK 2022 Foto AMS 096

Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst