Covid-19 – Informasjon til besøkende om våre tiltak under Koronaepedemien

Les mer

Årsmøtet 2021

Julekort 2020

Foto: Susann Jamtøy og Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Årsmøtet blir gjennomført digitalt på Zoom torsdag 29. april kl. 18.00 - 20.00.

Til medlemmene i Trøndelag bildende kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM).

Trøndelag senter for samtidskunst avholder årsmøte digital på Zoom torsdag 29. april. Alle medlemmene i TBK og i NKM har stemmerett på årsmøtet. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

Dagsorden, saksliste, saksdokumenter samt møtelenke sendes ut til medlemmene 15. april.

Vi viser forøvrig til vedtektene til TSSK.