Covid-19 – Informasjon til besøkende om våre tiltak under Koronaepedemien

Les mer

Årsmøtet 2021

Julekort 2020

Foto: Susann Jamtøy og Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

Årsmøtet ble gjennomført torsdag 29. april

Trøndelag senter for samtidskunst avholdt årsmøte digital på Zoom torsdag 29. april. Alle medlemmene i TBK og i NKM har stemmerett på TSSK sitt årsmøte. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

Her er årsmøtepapirene.

Her er referatet

Vi viser forøvrig til vedtektene til TSSK.